Cách lấy dữ liệu từ một trang web khác bằng PHP

Discussion in 'PHP, Java , JS ....' started by admin, Feb 21, 2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ một website khác bằng PHP . Có rất nhiều cách nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn cách đơn giản nhất ^.^ đó là sử dụng thư viện Simple HTML DOM Parser .

  Mình tình cờ biết thư viện này khi đang làm cái thờ khóa biểu cho lớp :3 Chẳng qua là trên web trường mình có thời khóa biểu nhưng không hiểu sao thằng cha webmaster của trường làm cái thời khóa biểu kiểu gì mà đọc lòi con mắt :v Nên mình tìm hiểu và biết được thư viện này hehe :v

  Chức năng của nó thì cũng đơn giản là xuất nội dung dạng html từ một trang web mà mình muốn :3 sau đó mình có thể get dữ liệu từ các thẻ , id hoặc class .

  Link tải thư viện : http://simplehtmldom.sourceforge.net/

  Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn get dữ liệu .

  Trước tiên t tạo một file php và include file đã tải về vào .

  Trước tiên ta cần get all source website mà mình cần lấy dữ liệu

  PHP:
  $html = file_get_html('http://xhydra.com');
  echo $html;
  Sau khi chúng ta get all source xong thì sẽ tiến hành lấy dữ liệu mà mình cần
  PHP:
  $html = file_get_html('http://www.google.com/');
  foreach($html->find('img') as $anh) {
  echo $anh->src;
  }
  Lấy dữ liệu của một class

  PHP:
  $class = $html->find('.lamoscar',0);
  Ở trên mình muốn lấy dữ liệu của class có tên là lamoscar thứ nhất .

  Lấy link
  PHP:
  foreach($html->find('a') as $link)
  echo $link->href;
  Code trên sẽ lấy tất cả các link có trong website mà mình cần lấy dữ liệu :3

  Còn có rất nhiều chức năng khác nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào http://simplehtmldom.sourceforge.net/

  Last edited: Dec 14, 2017
  [email protected]
  My PGP key: https://goo.gl/triziq
   

Share This Page