C# hướng dẫn cơ bản helloworld

Discussion in 'C & C++' started by Mickey, Dec 6, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  chào anh em VHB hôm nay mình làm cái này cho ai muốn học ngôn ngữ lập trình c# cơ bản thôi tại mình cũng chỉ là newbie mà thôi

  Console.WriteLine("Hello word!");
  //xuất ra một dòng chuỗi hello word
  //trong c# các bạn dùng // để comment trên 1 dòng là /**/ để comment trên nhiều dòng
  //1. Biến
  int a;
  //khai báo 1 biến int và không có giá trị khởi tạo
  int a = 5;
  //khai báo 1 biến int và giá trị khởi tạo là 5
  //tương tụ chúng ta có thể dùng các loại kiểu đữ liệu khác như float, double , string
  float a = 10f;
  string a = "Hello world!";
  //2. Hằng
  const int b=100;
  //khai báo một hằng b = 100 và không thể thay đổi và phải có giá trị khởi tạo

  hôm nay chỉ học một ít thế thôi mai học tiếp :)
   

Share This Page