C# hướng dẫn cơ bản nhập xuất

Discussion in 'C & C++' started by Mickey, Dec 6, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  tiếp cho bài trước, mình sẽ hướng dẫn nhập xuất cơ bản trong c#, ak mình làm trên visual studio nh
  //Nhập xuất dữ liệu
  //1.Xuất
  //Console.Write là xuất dữ liệu
  //Console.WriteLine là xuất dữ liệu trên 1 dòng
  Console.WriteLine("du lieu kieu string");
  int a=5;
  Console.Write(a);
  //xuat du lieu kieu so va chu
  Console.WriteLine("Du lieu kieu so" + a);
  Console.WriteLine("Du lieu kieu so {0}", a);
  //còn một số cách kiểu khác nhưng mình chỉ hướng đẫn cơ bản thôi
  //2. Nhập
  //Console.ReadLine();
  string c = Console.ReadLine();
  // khi gọi hàm đến đây nó sẽ có dẫu nháy đợi bạn nhập dữ liệu vào và kết thúc bằng enter
  //và đầu vào của hàm này là trả về kiểu string tức là chuỗi mà bạn nhập vào

  thank bạn đã đọc
   

Share This Page