JCE Joomla Extension Remote File Upload - upshell không cần admin joomla 1.5

Discussion in 'VHB Resource' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  TUT này hơi bá đạo khai thác qua mod upload của joomla
  đầu tiên các bạn coppy đoạn mã sau và save lại với tên đuôi .php và up lên host
  PHP:
  giao diện của con shell

  [​IMG]

  ở ô hostname (ex:www.sitename.com): các bạn điền địa chỉ site cần attack
  ô path (ex: /joomla/ or just / ): điền path dẫn đến joomla nếu không có chỉ cần điền /
  ô thứ 3 các bạn chọn con shell để up lên .
  2 ô còn lại các bạn không cần điền

  victim : http://www.ebs-santana.pt/cn/

  [​IMG]

  nhấn start thế là xong

  Target is exploitable.

  Exploit Succeeded...

  đường dẫn con shell sẽ là

  http://www.ebs-santana.pt:80/cn//images/stories/0day.php
  enjoy it :p
   

Share This Page