Thế nào để hack tài khoản FTP

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Chào, tôi trở lại với bài viết mới của tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để hack tài khoản FTP.


  FTP là gì và Điều gì là tốt cho?

  Hoặc là http://vi.wikipedia.org/wiki/FTP để định nghĩa nhé :)


  FTP từ viết tắt của File Transfer Protocol.

  Các máy chủ FTP sẽ cho phép bạn để cả download và upload tập tin từ máy chủ rất dễ dàng.

  Bạn duyệt qua một trang web FTP từ xa giống như cách bạn duyệt qua các tập tin máy tính của riêng bạn và thư mục.

  Công cụ cần thiết ----

  Qua phân tích cú pháp:
  http://darknet.org.uk/content/files/password/passparse.zip

  RemDupes:
  http://softfie.com/software/ksozes-remdupes-v2-0.html

  Brutus:
  http://www.hoobie.net/brutus/

  Intellitamper:
  http://www.filecluster.com/Internet/Tools-Utilities/Download-IntelliTamper.html


  Các bước
  =========
  1) những gì chúng ta cần làm đầu tiên là giải nén tất cả các văn bản từ trang web. Âm thanh như một công việc rất lớn nhưng IntelliTamper sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn một chút đối với chúng tôi. Ok mở IntelliTamper hãy, nhập vào trang web, và bấm -.. "Bắt đầu tìm kiếm" Điều này sẽ làm là tìm tất cả các trang của trang web Sau khi đã hoàn tất, lưu tất cả các trang nó tìm thấy vào một thư mục trên máy tính của bạn (phải bấm> Save).  2. Bây giờ chúng ta hãy điều hướng đến thư mục mà chúng ta lưu các tập tin. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một tập tin thực thi đơn giản mà sẽ đọc tất cả các tập tin và gửi đầu ra vào một tập tin văn bản có tên là "ppin.txt". Mở Notepad và nhập như sau:  gõ * *> ppin.txt.


  Và lưu nó như là "lister.bat". Một khi bạn đã lưu, chạy nó. Ppin.txt nên đã được tạo ra.  3. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra các danh sách thực tế bản thân. Nếu bạn mở ppin.txt bạn sẽ thấy rằng nó chỉ là một loạt các html / text. Chúng ta sẽ sử dụng Vượt qua phân tích cú pháp để trích xuất tất cả các từ và đưa vào danh sách định dạng. Sao chép tập tin "ppin.txt" và dán vào thư mục tương tự như chương trình phân tích cú pháp Pass của bạn. Nếu có đã được một tập tin có tên ppin sau đó ghi đè lên nó. Bây giờ khởi động đèo phân tích cú pháp. Hệ điều hành DOS Prompt nên đã chỉ ra trong một giây hoặc ít hơn. Danh sách mật khẩu mới của bạn, "ppout.txt", vừa tạo.  4. Gần như hoàn tất. Nếu bạn mở danh sách mật khẩu mới của bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng có rất nhiều từ được sử dụng nhiều hơn một lần. Để chăm sóc của vấn đề, chúng tôi sẽ sử dụng RemDupes. Chương trình này sẽ loại bỏ tất cả các từ lặp lại và sắp xếp danh sách của bạn trong thứ tự chữ cái. Vì vậy, mở bản sao của RemDupes, nhấp vào "Add", và tìm đến tập tin mật khẩu của bạn (ppout.txt). Nhấp vào "Tìm giá trị nhân bản" và khi đó là hoàn thành nhấp vào "Lưu danh sách". Danh sách của bạn là hoàn toàn kết thúc.  5. Mở Brutus và chúng ta hãy cố gắng bẻ mật khẩu ftp. Chúng ta hãy giả tên người dùng là "quản trị" (Click vào Single User) và tải tập tin mật khẩu của chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng loại của mục tiêu là FTP và bạn đang kết nối với các trang web FTP Server. Click "Start".  "Positive Authentication with User: Admin Password: inagokart"  Giờ bạn đã có hướng đi để hack một mật khẩu FTP của người ta rồi đó :)

  Nguồn: Inago :) và H6009 cùng Google Dịch ^^
   

Share This Page