Tool dò table với lỗi JET DATABASE

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 7, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  TOOL dò TABLE của lỗi JET of SQL INJECTION.
  (Lỗi JET mà ngồi mò table thì hơi bị cực,nên xài soft cho lẹ,hj`hj`).
  Nếu pro nào có rồi thì thôi,em chỉ hỗ trợ Newbie (như em) thôi.
  **HƯỚNG DẨN :
  - Đơn giản vô cùng,giải nén và chạy file “JetSQL.exe” để Dò
  - Sát bên có file “tablename.txt” để chứa tên các table mà nó sẽ dò (bạn có thể sưu tầm thêm tables bỏ vào đó).
  DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?h6q23bnoydc5gb6
   

Share This Page