Tools scanner đa năng !!!!

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 7, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Tình hình là thấy các forum, các blog em chẳng thấy chỗ nào share cái tool này, nên hôm nay post lên VHB
  Chức năng :
  1: seach site lỗi google
  2: seach site lỗi bing
  3: find admin(hiệu quả phết)
  4: cái này để snippe
  5: hình như là bot mạng hay sao ý(em chưa xài)
  Hình demo
  [​IMG]

  Hướng dẫn cài đặt
  Mã:
  required modules installation based on Ubuntu

  Google::Search #sudo perl -MCPAN -e "CPAN::Shell->force(qw(install Google::Search));"

  Net::RawIP # sudo apt-get install libnet-rawip-perl

  Net::ARP # sudo apt-get install libnet-arp-perl
  Cài các gói PERL trước nhé
  chạy thì xài lệnh
  Mã:
  perl s-hunter.pl
  Em cài trên backtrack
  và cuối cùng là link tải
   

Share This Page