VHB Capture the Flag

Discussion in 'Announcements' started by Mickey, Jan 10, 2018.

 1. Mickey

  Mickey Hacking For Hacker Staff Member

  • Administrator
  Nhằm tạo phong trào nghiên cứu kỹ thuật hacking và bảo mật cũng như giúp các bạn trẻ thích tìm hiểu kỹ thuật hacking ban quản trị VHB đã đi tới thống nhất sẽ tổ chức thi CTF của nhóm hàng năm với mục đích nghiên cứu nâng cao kỹ thuật hacking với các lỗ hổng luôn được cập nhập!

  Chi tiết chương trình sẽ được thông báo sau khi ban tổ chức làm song bộ đề thi!

  Thay mặt ban quản trị BQT Mickey
   

Share This Page